Geactualiseerd montagehandboek voorziet in deugdelijke montage ramen en deuren

Van werkvoorbereiding en eventuele demontage tot en met (intern en extern) transport, montage, afwerking en oplevering: een juiste montage van raam of deur is geen sinecure. Daar weet Lecot, één van de belangrijkste toeleveranciers van raam-, deur- en meubelbeslag, gereedschappen, machines, veiligheidsmaterialen en ijzerwaren in Nederland en België alles van.


Tekst Lieke van Zuilekom Beeld Lecot

In de Optimont-stand kunnen bezoekers de nieuwste producten en methodieken bekijken, waarmee hun montagekeuze nog verder wordt vergroot.

‘De kwaliteit van raam of deur voltstaat niet met een optimale fabriekskwaliteit alleen’

De nieuwste versie van het montagehandboek wordt gepresenteerd tijdens de Polyclose beurs in Gent, waar Lecot onder de naam Optimont een stand heeft.

“Behalve een goed product, automatisering van processen, gedegen technische kennis, de juiste softwareskills, maximale elektronische knowhow en een optimale logistiek speelt montagekennis een onmiskenbare rol om te komen tot een kwalitatief hoogwaardig eindproduct”, vertelt commercieel directeur Marcel Bontjer. “Want men kan wel een ‘goed’ product ontwikkelen, produceren en leveren… als de montage niet op de juiste manier gebeurt, is de eindgebruiker nog altijd negatief over het totaal. De montage is daarmee een essentieel onderdeel van het totale proces en van grote waarde voor het eindoordeel van de klant.”

Een kwalitatief hoogwaardig eindproduct

“Om te komen tot een gedegen eindproduct, conform de geldende wet- en regelgeving, doelgericht en overeenkomstig alle wensen en eisen rondom duurzaamheid, energiezuinigheid en luchtdicht bouwen, is niet eenvoudig”, vertelt Bontjer.


“Zeker niet nu de gestelde eisen (BENG) snel evolueren, als gevolg van de nieuwste bouwtechnieken, comforteisen en normeringen. Omdat naast de kozijnproducerende firma’s met eigen montagediensten ook vaak externe montagediensten worden ingehuurd voor de plaatsing van ramen en deuren, hebben wij een Optimont (= optimale montage) handboek ontwikkeld waarin het proces van werkvoorbereiding en (intern en extern) transport tot en met oplevering nauwkeurig in 11 stappen wordt beschreven. Hiermee willen we meer aandacht voor uniformiteit en kwaliteit bij plaatsing bewerkstelligen, wat uiteindelijk zal leiden tot een tevreden eindklant én minimale faalkosten.”


Het handboek is bedoeld voor alle sectoren (hout, aluminium, pvc) en wordt steeds geactualiseerd. “Behalve de verschillende producten, plaatsingsrichtlijnen en mogelijke afwerkingen, beschermingen en reinigingsmiddelen wordt in het handboek ook onze kennis rondom duurzaam, luchtdicht, energiezuinig en energieneutraal bouwen gedeeld, tot en met de toepassing van elektronische toegangsoplossingen. Daarbij hebben we enkele handige tips toegevoegd.”


De nieuwste versie van het montagehandboek wordt gepresenteerd tijdens de Polyclose beurs in Gent, waar Lecot onder de naam Optimont een stand heeft. “Onze stand wordt opgebouwd met twee deuren en vier ramen, waarin we diverse Belgische en Nederlandse montagewijzen tonen. Van sec de inbouw tot en met de implementatie van elektronica, waarmee standbezoekers in de praktijk direct aan de slag kunnen. Bovendien kunnen bezoekers hier onze nieuwste producten en methodieken bekijken, waarmee hun montagekeuze nog verder wordt vergroot.”

Conform de richtlijnen en in één keer goed

Wanneer je bijvoorbeeld een raam vervangt, doe je er verstandig aan om eerst de maatvoering van het bestaande raam op te nemen en te controleren of dit overeenkomt met het nieuwe element, alvorens je het nieuwe raam monteert. Immers eenmaal het oude raam eruit… Dat klinkt logisch, maar is het volgens Bontjer allerminst. “Als gevolg van de veranderende wet- en regelgeving evolueert de manier waarop ramen en deuren gemonteerd moeten worden. Daarbij moeten steeds meer handelingen worden verricht. In ons montagehandboek worden alle mogelijke werkwijzen, tips en benodigde materialen en gereedschappen voor de Nederlandse en Belgische markt gebundeld en de meest voorkomende situaties beschreven. Zo trachten we onze klanten én montagebedrijven maximaal te ondersteunen. Want de kwaliteit van het raam (of de deur) voltstaat niet met een optimale fabriekskwaliteit alleen. Hiervoor moeten productie, levering én montage deugdelijk gebeuren. Conform de richtlijnen, klantwensen en in één keer goed.”


Naast een optimale montagebegeleiding kunnen montagebedrijven ook voor vele andere producten bij Lecot terecht, zoals gereedschappen, machines, veiligheidsmaterialen, hang- en sluitwerk en bijbehorende elektronica. “Bij ons kan de klant alles in één keer (single source) bestellen, met minder transportbewegingen, bestellingen, afleveringen en controles als resultaat”, aldus Bontjer. “Dit leidt niet alleen tot meer efficiëntie, maar ook tot aanzienlijke kostenbesparingen. Diverse handige tools (EDI scanning e-commerce) vereenvoudigen het bestelproces aanzienlijk. Bovendien worden alle materialen just-in-time en in verwerkbare hoeveelheden door ons geleverd.”

Lecot/Optimont is te vinden op Polyclose | Stand 1338


image

IBC Weg 12 | 5683 PK Best | +31 (0)499 37 56 75 | info@lecot.nl | www.lecot.nl

Deel dit bericht